Klaaby's Køreskole

E-Mail: klaabys.koereskole@gmail.com  - Tlf.: 50 49 83 22

© 2024 - Klaaby's Køreskole
Om køreskolen
                     .


Her på hjemmesiden har du mulighed for bl.a.  læse om praktiske oplysninger omkring undervisningsforløbet, og evt. tilmelde dig et hold på  "holdstart/tilmelding.

Køreskolen benytter prøvestedet i Ribe.

Klaaby's Køreskole er medlem af Dansk Kørelærer Union (DKU).
DKU er hovedorganisation for Danmarks Kørelærere, som er din sikkerhed for, at køreuddannelsen gennemføres tilfredsstillende,
og følger de gældende love til enhver tid.
Klaaby's Køreskole er etableret i Ribe og giver undervisning til personbil og motorcykel samt traktor.
Jeg er opdateret med den nyeste lovgivning indenfor trafik og færdsel, og jeg vil yde mit bedste for, at I bliver fortrolige med køretøjets fortræffeligheder samt at I består, både teoriprøven og den praktiske prøve, første gang.