Klaaby's Køreskole

E-Mail: klaabys.koereskole@gmail.com  - Tlf.: 50 49 83 22

© 2024 - Klaaby's Køreskole
Et undervisningforløb til personbil starter altid i teorilokalet og de første praktiske øvelser kommer til at foregå på manøvrebane. Det er en lukket bane, hvor ikke der kan komme andre ind og hvor de grundlæggende ting skal indøves.
Derefter bliver de enkelte manøvre snakket igennem i teorilokalet inden vi øver dem ude i trakfikken.
Undervisningen er tilrettelagt sådan at i hele tiden bliver ført til en sværere øvelse når den foregående er indøvet tilstrækkeligt.
Til sidst skal man en tur på køreteknisk anlæg, som er en stor lukket bane med glatte veje, hvor man kommer igennem en masse bremseøvelser, undvigemanøvrer m.m.


Betingelser for kørekort:
•  Du kan tidligst begynde med øvelseskørsel på vej 3 mdr.
    før din 17 års fødselsdag
•  Du kan tidligst gå op til teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år.
•  Du kan tidligst gå op til praktisk prøve den dag du fylder 17 år.
•  Før du kan blive tilmeldt teoriprøven skal du aflevere lægeattest,
    billede samt førstehjælpsbevis.
•  Til teori-og praktisk prøve skal du medbringe gyldig pas.


Lovens krav til undervisning:
•  29 lektioner i teori.
•  4 lektioner på manøvrebane (kravlegård).
•  16 lektioner på vej.
•  4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane).


En lektion varer 45 minutter. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.
Kørekort til personbil